Mia & Suus in India – foto’s en bedenkingen (2015)

daguitstap2

(Nl) Mia, voorzitster SISP België, en Suus, trouwe medewerkster sinds jaren, waren in januari op bezoek in het SISP Centrum in Kovalam, India. Bij terugkomst liet Mia ons enkele foto’s en vooral veel indrukken na.

Suus en Mia 3 weken bij SISP in India!!! (Enkele indrukken)

Suus en ik waren 3 weken bij SISP India. We hebben veel geleerd. We deden een uitstap met de D groep en de Care groep naar de Zoo in Trivandrum, we gingen op huisbezoek met de sociale werksters, we maakten een paperbag bij SEP in de Sociale werkplaats , we volgden een paar lessen, we maakten fruitsla in de keuken, we aten ’s middags mee met de kinderen en nog veel meer!!                                                                                                                                                                                     En wat zagen we?

Wij zagen een bloeiende gemeenschap onder leiding van Paul, Mrs Kumari, Mr Mohan en teacher George.

Wij zagen een staf van leerkrachten en opvoeders, die mekaar op een zeer gevarieerde manier aanvullen.

Wij zagen veel lachende kindergezichten, die graag naar de SISP school komen voor les of naschoolse begeleiding. Hier kunnen zij hun (schrijnende) thuissituaties even vergeten en achterlaten.

Wij zagen de blije surfers en skaters.

Wij zagen een blinkende keuken waar voedzame en lekkere maaltijden met rijst en curry’s bereid worden.

Wij zagen een SEP unit (Social Employment Project), waar de medewerkers door aparte trainingen mekaars taken kunnen overnemen.

Wij zagen sociale werksters, die voortdurend in de weer zijn voor de families die ze begeleiden.

Wij zagen vooral dat het goed was en dat SISP in de omgeving van Kovalam wel degelijk het verschil maakt voor heel wat van de allerarmste gezinnen.

Wij zagen dat SISP onze steun nog steeds broodnodig heeft en dat jullie giften 100% ten goede komen aan mensen die het echt nodig hebben.

(ENG)

Mia, president SISP Belgium, and Suus, loyal volunteer for years, visited the SISP Center in Kovalam, India, last january.  Back home, in Belgium, Mia showed us some nice pictures and wrote down some impressions about the visit.

Suus and Mia 3 weeks in India !!! (some impressions)

Suus and I stayed 3 weeks at SISP India. We have learned a lot. We made a journey with group D and the Care group to the zoo in Trivandrum, we went on home visits with social workers to see the benificiaries, we made a paperbag with SEP in the Social workunit, we followed a few lessons, we made fruit salad in the kitchen, we had lunch with the children and much more !!

And what did we see?                                                                                                                                        We saw a thriving community under the leadership of Paul, Mrs. Kumari, Mr. Mohan and teacher George.

We saw a staff of teachers and trainers, who complement each other in a very varied way.

We saw lots of smiling children’s faces, who enjoy attending SISP school classes or after-school tutoring. Here they can forget and leave their sad home situations for a while .

We saw the happy surfers and skaters.We saw a squeaky clean kitchen where nutritious and tasty meals with rice and curries are prepared.

We saw a SEP unit (Social Employment Project), where the employees, trained in all sorts of workshops, can take over each other’s tasks .

We saw social workers, who are constantly on the go for the families they supervise.

But above all, we saw everything was all right and that SISP certainly makes a difference to many of the poorest families in the region of Kovalam-Vizhinjam.

We saw that SISP still sorely needs our support and that your gifts benefit 100% to people who really need it.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Advertentie